Ik heb een vraag over:Staat je vraag er niet bij? Neem dan contact op met het kerkelijk bureau.


Informatie over dopen

Ik wil mijn kind laten dopen

Door het jaar heen is er een aantal doopdienst. Informatie over de data kun je krijgen bij de predikanten of het Kerkelijk Bureau. Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen zich telefonisch of per e-mail aanmelden bij de predikant die de betreffende dienst zal leiden. Voorafgaand aan de dienst worden doorgaans drie voorbereidingsavonden gepland.

Ik wil gedoopt worden

Volwassenen of jongeren die zich willen laten dopen kunnen deelnemen aan de geloofskeuzekring/belijdenisgroep. Neem contact op met een van de predikanten voor meer info.

Dopen of opdragen?

Wij staan in de traditie waarin doorgaans kinderen gedoopt worden. Maar er is ook alle ruimte voor ouders die ervoor kiezen hun kind nog niet te laten dopen, maar wel op te dragen en een zegen te vragen in het midden van de gemeente.


Informatie over trouwen

Wij gaan trouwen en willen een zegen vragen over ons huwelijk

Van harte gefeliciteerd met jullie keuze om samen het leven te delen. Daarnaast wat prachtig dat jullie ook een zegen willen vragen over jullie huwelijk.
Praktisch: neem tijdig contact op met de gewenste voorganger en de koster van het gekozen kerkgebouw. Op het kerkelijk bureau is extra informatie te krijgen over trouwen in de kerk. 


Ziekte en rouw

Waar kan ik een overlijden melden, zodat de naam in de dienst genoemd wordt?

Als door de familie of een van de pastores een overlijden gemeld wordt bij het kerkelijk bureau wordt de  overledene de zondag erna in de kerkdiensten herdacht.

Een afscheidsdienst in kerk of aula?

Indien u begeleiding van een van de pastores wenst bij de uitvaart, kunt u direct contact met haar/hem opnemen, graag vóór tijdstip en plaats afgesproken zijn.
Voor een afscheidsdienst in een van de kerkgebouwen neemt de uitvaartbegeleider contact op met betreffende koster/beheerder.


Pastorale en diaconale hulp

Ik heb behoefte aan contact rond ziekte of ziekenhuisopname

U kunt direct met uw wijkpastor contact opnemen of met coördinerend ouderling pastoraat Jaap Werkman als u niet weet wie u aan kunt spreken.

Ik heb behoefte aan pastoraal contact

Het kan zijn dat u behoefte heeft aan een luisterend oor, of graag een gesprek wilt met iemand. Onze predikanten en pastoraal werkers zijn beschikbaar voor u. Neem daarvoor contact op met uw wijkpastor of een van de andere pastores uit ons team. Mocht u niet weten wie u aan moet spreken? Neem dan contact op met ons met coördinerend ouderling pastoraat Jaap Werkman.

Ik zoek praktische of financiële ondersteuning

Waar nodig en mogelijk wil de diaconie mensen in Dronten proberen te ondersteunen met praktische of soms financiële hulp. Neem daarom contact op met de diaconie.


Betrokken raken

Ik wil betrokken raken, hoe kom ik in gesprek met een dominee of pastoraal werker?

Als je op welke manier dan ook betrokken wilt raken bij de kerk, door bijvoorbeeld lid te worden of een vrijwilligerstaak op je te nemen, neem dan contact op met één van onze werkers in de kerk of het kerkelijk bureau Daarnaast vind je hier meer informatie over de Protestantse Gemeente Dronten.

Ik wil graag meewerken in een taakgroep, waar kan ik me aanmelden?

Er gebeurt ontzettend veel in de kerk, daarbij zijn ook veel handen nodig. Wat fijn dat jij je wilt inzetten als vrijwilliger binnen onze gemeente. Het ‘team talentenmatch’ helpt jou om een mooie plek te vinden die bij jou past. Meer informatie & aanmelden kan via: talentenmatch@pgdronten.nl of bij pastoraal werker Elly Maarsingh.

Ik wil de kerk geld geven/schenken. Hoe kan ik dat doen?

Het bankrekeningnummer van de Protestantse gemeente te Dronten is: NL72 RABO 0373 7183 22. Hier vind je meer informatie over het schenken aan de kerk & de belastingvoordelen die dat kan opleveren.

Het bankrekeningnummer van de diaconie is NL 68 RABO 0348 1028 28.


Praktisch

Is er vervoer van en naar de kerk mogelijk?

Voor als u zelf niet meer in staat bent om naar de kerk kunt komen, is er een autodienst. Opgeven en meer informatie vindt u bij de diaconie.

Waar kan ik collectebonnen bestellen?

Op deze pagina kan je meer informatie vinden over het bestellen van collectebonnen.

Hoe kan ik een ruimte in een gebouw reserveren voor een kerkelijke activiteit?

Voor het reserveren van een ruimte in één van de twee kerkgebouwen kan je het beste contact opnemen met de beheerder/koster van het kerkgebouw. Contactgegevens kan je hier vinden.

Kan ik een zaal huren voor een privé gelegenheid?

Wil je een zaal of ruimte wilt huren voor privé aangelegenheden? Dat kan in Open Hof. Daarvoor kan je contact opnemen met Arnold Voogt (koster/beheerder van de Open Hof). Contactgegevens kan je hier vinden.

Hoe kan ik bij kerkdiensten wat op de beamer laten zien?

Een verzoek voor een mededeling/aankondiging op de beamer kan gedaan worden via het kerkelijk bureau, vóór vrijdagochtend.