Kerkblad

 

Samen met Swifterbant en Biddinghuizen geeft de Protestantse Gemeente 'Het Nieuwe Kerkblad' uit, dat ongeveer 26 keer per jaar op vrijdag verschijnt.

In 2019 kost een abonnement € 18,- per half jaar. Ook is er de mogelijkheid te abonneren op de digitale versie, in 2019 voor € 8,50 per half jaar.

Opgave en informatie over abonnementen:

mevr. L. Huisman - Schutrups,
Postbus 166
8250 AD Dronten
tel. 312197
hetnieuwekerkblad@solcon.nl

Via ditzelfde emailadres kan kopij voor het kerkblad worden aangeleverd tot maandagochtend 9:30 uur.

Hoofdredacteur is ds. W.L. Terlouw.

PGDronten Ouderenwerk - Michaël Terlouw Fotografie-0083.jpg