Meedoen?

 
PGDronten%2B-%2BMicha%25C3%25ABl%2BTerlouw%2BFotografie-9745.jpg

Kerk zijn met talent en passie

Ieder van ons is talent gegeven, de een heeft talent op het vlak van leidinggeven, een ander is juist creatief. Ieder wat anders.

Met al die talenten binnen de kerk vormen we één geheel van elkaar aanvullende delen die vol passie vorm geven aan het kerk zijn. Dit is het uitgangspunt van het vrijwilligerswerk binnen PG Dronten. We willen samen een luisterendedienende en levende gemeente zijn door het benutten van ieders talent.

Wij zouden het fantastisch vinden wanneer u uw talent inzet binnen onze kerk. Op deze pagina vindt u een aantal vacatures die binnen onze gemeente op dit moment open staan. Mocht u uw talenten op een andere manier voor de kerk willen inzetten, dan kan dat natuurlijk ook! Neem daarvoor contact op met Team Talentenmatch!

Tekengebied Kleur.png

Openstaande vacatures:

Voorzitter kindernevendienst
Aanspreekpunt zijn. Vergaderingen plannen en voorzitten, 4 x per jaar agenda maken. Zorgen dat de leiding de organisatie van bepaalde diensten gaat voorbereiden. Nieuwe leiding koppelen aan bestaande leiding en zorgen dat vrijwilligers die stoppen een attentie krijgen.


Leiding kindernevendienst
1 x per 4 weken leiding geven aan één van de groepen tijdens de kerkdienst. Voorbereiding 1 uur per keer. Afhankelijk van wat jij wilt gaan doen met de groep 1 x in 2 jaar helpen met voorbereiden van een gezinsdienst met Pasen of kerst of de startdienst.


Leiding 7 up (tienerprogramma)
1 x per 3 weken in de kelder van de Ark, ongeacht waar de kerkdienst is, op de 1e en de 3e zondag van de maand. Je bent 1 x per 6 weken aan de beurt en doet het samen met iemand anders. Voorbereiding ongeveer een uur per keer.


Voorzitter ZWO (Zending en Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking)
Contactpersoon zijn voor andere groepen en personen in de kerk of daarbuiten. Samenroeper en leiden van de vergaderingen (4x per jaar) Samen met de andere leden opzetten en uitvoeren van activiteiten rond bewustwording en geldwerving.


Team Gemeente Opbouw
Meedenken over hoe we de landelijke ontwikkelingen kunnen vertalen naar onze gemeente.


Taizé vieringen
Voorbereiden en uitvoering Taizé vieringen


Penningmeester CVK (duo taak heeft voorkeur)
Op maandagmorgen (kan ook 1x in de 2 weken) post door nemen op het kerkelijk bureau, rekeningen controleren en tekenen, bankadministratie afhandelen. Thuis bankafschriften coderen; collectebriefjes controleren. Contact onderhouden met banken, verzekeringsmaatschappijen, energiebedrijven. 1x in het kwartaal breng je de administratie naar kerkelijk administratiekantoor Salland in Kampen. Ophalen van de lijsten en controleren. Doorgeven van mutaties. Dit alles komt dan neer op een 2 tot 4 uren per week. Je maakt een begroting en de jaarrekening. 1x per maand vergadering bijwonen van het Cvk.


Roostermaker oppasdienst Open Hof
Twee keer per jaar een rooster maken. Per rooster ca. 1 ½ uur werk. Groepsapp beheren.


Teamlid ZWO (Zending en Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking)
Bedenken van acties voor projecten (informatieavond, lady ’s night). Meedoen aan kerkdiensten voor het werelddiaconaat (2 x per jaar) Meehelpen Paasgroetenactie, 40-dagencampagne Kerkinactie. Inzamelen postzegels, kaarten, mobieltjes voor Kerkinactie. Meehelpen met jaarlijkse financiële actie. Tijdsbesteding: 4 x per jaar een vergadering (+ voorbereiding); 18 uur. Meehelpen organiseren en uitvoeren activiteiten 18 uur


Ouderenbezoekwerk
Bezoeken van een aantal gemeenteleden van 75plus (aantal naar mogelijkheid). Uitnodigingen rondbrengen voor Kerst- en Paasmiddagen bij de eigen adressen.


2e Scriba Kerkenraad
Taakomschrijving: het vervangen van de 1e scriba bij ziekte en/of vakantie. Het maken van roosters, verslagen van vergaderingen etc. Dit alles in overleg met de huidige scriba. Meer informatie: scriba@pgdronten.nl