Kringen en groepen

‘De kring als een ontmoetingsplek, de oefenplek voor de inzet van jouw gaven

en ook een plek waar jouw discipelschap kan groeien.’

Een levend geloof houdt in dat we bezig willen zijn met God, willen leren over Zijn doel met ons leven. Soms is het lastig om dat alleen te doen, maar daarom zijn we een gemeente! We willen mensen bij elkaar brengen die met anderen willen optrekken om samen de verdieping te zoeken. 
Samen kom je verder dan alleen. Binnen de Protestantse Gemeente Dronten zijn veel verschillende kringen. Op deze pagina vind je een beknopt overzicht van al die kringen.

Tekengebied+Kleur.jpg

Geloofskeuzekring

Voor wie zich wil verdiepen in de basis van zijn of haar geloof. Voor wie het aandurft vragen te stellen, en wil ontdekken wat de antwoorden betekenen in zijn/haar leven. In deze kring behandelen we de fundamenten van christen-zijn. Hoe zit het met God, Jezus, de Bijbel, bidden, de Heilige Geest? Waarom zijn wij eigenlijk kerk? Wat betekent het avondmaal? Als God de wereld goed gemaakt heeft, waarom is er dan verdriet en kwaad? Deze en nog veel meer vragen komen aan de orde.

Deze kring is kort en intensief en start in de tweede helft van februari. We gaan met elkaar de veertigdagen-tijd door op weg naar Pasen, waarin de mogelijkheid is om belijdenis van je geloof te doen.

Info en opgave:
ds. Thea de Ruijter

20-ers kringen

Als twintigers (ook begin dertigers) komen wij eens in de twee/drie weken bij elkaar. Dan nemen we de tijd om met elkaar te praten over ons leven, een verhaal uit de Bijbel te bestuderen en een (geloofs) thema dat we belangrijk vinden om met elkaar te delen. We merken dat het boeiend en gezellig is om elkaar op deze manier te ontmoeten en van elkaar te leren. Wil je ook meedoen?

Van harte welkom! We hebben twee kringen, één op zondagavond en één op doordeweekse avonden.

Info en opgave:
Elly Maarsingh (zondagavondkring)

ds. Thea de Ruijter (doordeweekse kring)


30-ers kringen

Inmiddels zijn er meerdere kringen voor dertigers in onze gemeente. Het is leuk dat de groepen bestaan uit mensen die frequente kerkganger zijn en gelovigen die niet zo kerks zijn. In deze kringen is ruimte voor twijfel en zoeken, voor van elkaar leren en met elkaar delen. De breedte van de groep geeft een rijk gesprek als we uit de Bijbel lezen.

In beide kringen kunnen nog deelnemers bij. Ben je tussen de 30 en 45, hartelijk welkom! We komen ongeveer eens in de drie weken samen, op wisselende avonden, bij elkaar thuis.

Info en opgave:
ds. Thea de Ruijter

40/50-ers kring

Ben je op zoek naar verdieping? Is het jouw verlangen om God beter te leren kennen? Wil je je samen met ons verdiepen in de Bijbel? Sluit je dan aan bij onze kring! Op dit moment gebruiken we het studiemateriaal over het bijbelboek Jesaja. We beginnen de avond met koffie en bijkletsen en gaan daarna verder met ons studiemateriaal, slaan de Bijbel erop na, gaan met elkaar in gesprek. Samen ontdek je meer dan alleen. Bovendien leer je elkaar beter kennen. We komen 1x per 3 weken bij elkaar op zondagavond om toerbeurt, gewoon bij de kringleden thuis. Je bent welkom om eens te komen ‘sfeer proeven’. En hopelijk smaakt het dan naar meer!

Info en opgave:
Margret van Loon, 0321-319779 margret.ernest@dronten.net


Het Johannes Gesprek

Net als de andere evangelisten deed ook Johannes verslag van zijn bevindingen rond de persoon Jezus: ook een prachtig Evangelie! Maar, zijn Evangelie blijkt gelaagd te zijn. Juist die tweede laag geeft aan zijn verhaal de eigenschap om de eeuwen door ‘modern’ te zijn en bij de tijd. Het gaat er dan maar net om door die gelaagdheid heen te zien naar de onderliggende waarden: een boeiende en zinvolle bezigheid!

Op onze bijeenkomsten lezen we een tekst, soms maar een enkele regel! De predikant geeft uitleg en toelichting (‘die heeft er voor geleerd!’). Daarna volgt een gesprek, waarin we met elkaar zoeken naar het belang en het waardevolle van dit eeuwenoude geschrift.

We komen op donderdagavond, 2 keer per maand, bij elkaar bij iemand in de huiskamer (het kan altijd op Sallandse Roe 22). Na aanmelding krijgt men tijdig gegevens voor de eerste avond. In het kerkblad komen nadere aankondigingen omtrent datum, tijd en plaats eerste avond.

Info en opgave:
ds. W.A. Hage, Sallandse Roe 22, 0321-380517, hage3@kpnplanet.nl

Trek je stoute schoenen aan

Waar gaat deze kring over? Trek de stoute schoenen aan en ga op weg naar de vrijheid, zegt Mozes in Exodus tegen de Israelieten. Dan trekken zij de woestijn in op weg naar het beloofde land. Daar geeft God zijn volk tien leefregels. Die zijn als schoeisel: daarmee kun je verder op die weg naar de vrijheid. Want slaven waren ze, vrije mensen zullen ze worden.

Daarvoor zijn die leefregels bedoeld. Het zijn geen willekeurige beperkingen van je vrijheid. Het zijn ook voor ons richting- wijzers voor vrijheid! We gaan met elkaar deze boeiende richtingwijzers stap voor stap langslopen en zullen ontdekken op welke manier ze actueel zijn in ons eigen leven. De avonden worden in eerste instantie ingepland op dinsdag. Van harte welkom!

1 oktober, 15 oktober, 29 okto- ber, 12 november, 26 november, 10 december en vervolgens nog een paar keer in het nieuwe jaar. Van 19.30 uur tot ongeveer 21.30 uur. De Ark

Info en opgave:
Elly Maarsingh


Leven met de Psalmen (vervolgd)

Afgelopen seizoenen zijn we regelmatig in een middag- en een avondgroep bezig geweest met telkens een of enkele Psalmen. Verschillende werkvormen: meditatief, muzikaal, kunstvormen, bijbelstudie. Er zijn nog genoeg mooie en ook weerbarstige Psalmen over om ook komend seizoen ermee door te gaan. Het voordeel van deze bijeenkomsten is, dat je niet de hele serie hoeft bij te wonen, ieder kan per keer instappen. Toch vind ik het wel plezierig om een beeld te krijgen van wie mee willen doen, bij voorkeur per mail. Eerstvolgende data: Dinsdag 8 en 29 oktober, 26 november. Bij voldoende belangstelling 15.00 en 20.00 uur in De Ark.

Info en opgave: ds. Wim Terlouw

Alleen verder? Gespreksgroep over omgaan met verlies

Als er genoeg belangstellenden zijn, bie- den we vanaf oktober weer een aantal bijeenkomsten aan over omgaan met verlies van een partner. Afgelopen jaren bleek dat voor verschillende deelnemers een fijne manier te zijn om met elkaar ervaringen te kunnen delen en anderen te leren kennen. Een keer of vier en erna eventueel ook een vervolg. Geef je bij mij op als je er belangstelling voor hebt of wat meer informatie zou willen hebben.

Info en opgave: ds. Wim Terlouw


Gemeentekring T

We zijn een kring van de Protestantse Gemeente Dronten. De deelnemers stellen zich graag open voor God, voor Jezus in het bijzonder. Hier een paar sfeerwoorden over de kring. Verbindend. Biddend. Zingend. Denkend. Met elkaar meelevend. Hoe dan ook, het is een open kring voor zoekers, met name van het Koninkrijk.

De kring is eens per 14 dagen op dinsdag van 20.00 tot 22.00 uur. De kring is altijd bij iemand aan huis en wordt bij toerbeurt geleid door een deelnemer (vrijblijvend).

Info en opgave:
Douwe Holwerda d.holwerda@solcon.nl
Piet Mom pietmom@ziggo.nl

Gespreksgroep

Onze groep, die al jaren bestaat en ook geregeld gewijzigd is in samenstelling, staat open voor nieuwe deelnemers. Kernbegrippen in onze groep zijn: ruimte voor lief en leed, naar elkaar luisteren en elkaar niet veroordelen.

Elke bijeenkomst (eenmaal per maand) gaan we in gesprek over Bijbelse thema’s. Dat laatste doen we aan de hand van een boekje. Maar omdat we altijd alle kanten ‘opdwalen’ in het gesprek, zijn we al ruim 5 jaar met het boekje bezig en nog niet op de helft. Daaruit wordt duidelijk dat er veel ruimte is voor ieders inbreng.

Of je nou gelooft in oude geloofswaarheden, een zoeker bent of jezelf een moderne gelovige noemt: we blijven met elkaar in gesprek. Als de gesprekken er toe leiden dat je van mening verandert: prima. Als je na een bijeenkomst gewoon nog steeds hetzelfde denkt en gelooft: ook prima. We komen niet bij elkaar om de ander onze mening op te leggen, maar om van en aan elkaar te leren. Immers: dé waarheid bestaat niet, die kent alleen God.

De leeftijd van de deelnemers is momenteel 50plus. Jonger dan 50? Ook van harte welkom.

Heb je belangstelling om een keer sfeer te proeven? Wil je eerst meer weten? Of wil je gewoon aansluiten?

Info en opgave:
Willie Marskamp - keesvanlithenwilliemarskamp@solcon.nl


Pub Connect

Jong en gelovig? Nooit naar de kerk of juist iedere week? Op zoek naar andere leeftijdsgenoten die ook geloven? Kom dan naar Pub Connect!

Ontmoeting en gezelligheid met leeftijdsgenoten. De avonden zijn voor 20 tot 35-jarigen, maar ben je iets jonger of ouder, dan ben je ook van harte welkom! We hebben al eens een pub quiz en een popquiz gedaan.

Iedere laatste vrijdag van de oneven maand komen we bij elkaar in de kelder van De Ark. Inloop vanaf 19.30 uur, we starten om 20.00 uur. Ben jij er de volgende keer ook bij?

Info:
Jan en Ilonka ter Maaten, ilonka_hc@hotmail.com

Crea-ochtenden

Houd je er van creatief bezig te zijn en wil je je (nog prille) talent inzetten voor het goede doel? Kom dan eens naar de crea-ochtenden in kerkcentrum De Ark. Hier kun je anderen met eenzelfde hobby ontmoeten, dingen van elkaar leren en bij een kopje koffie of thee even bijpraten.

 Het komende jaar gaan we weer kaarten maken, haken, breien en quilten voor nog nader te bepalen goede doelen. Het afgelopen jaar waren de doelen: een project in Burkina Faso, het Hospice in Dronten, het AZC in Dronten, Stichting De Regenboogboom en onze partnergemeente in Roemenië.

Het hele jaar door houden we twee keer in de maand een crea-ochtend. Elke tweede en vierde dinsdag van de maand komen we bij elkaar in het Voorschip van Kerkcentrum De Ark. Kom vrijblijvend langs van 9.30 – 11.30 uur. Van harte uitgenodigd!

Info
Tineke Nauta, 0321-312848
henkentinekenauta@hotmail.com

PGDronten Ouderenwerk - Michaël Terlouw Fotografie-0206.jpg