Ouderenwerk

 
PGDronten+Ouderenwerk+-+Micha%C3%ABl+Terlouw+Fotografie-0046.jpg

In de Protestantse Gemeente Dronten zitten veel ouderen. Vandaar dat er ook veel ouderenwerk is in de gemeente. Onder andere het ouderen bezoekwerk en speciale kringen voor ouderen. Op deze pagina vindt u meer informatie over het ouderenwerk in de Protestantse Gemeente Dronten.

 
PGDronten+Ouderenwerk+-+Micha%C3%ABl+Terlouw+Fotografie-9976.jpg

Ouderen bezoekwerk

Iedereen die ouder is dan 80 jaar (dit was 75 jaar jaar en wordt in dit jaar 2019 verhoogd naar 80 jaar, dat gaat geleidelijk in de komende 5 jaar) krijgt bezoek van een bezoeker. Momenteel zijn er ruim 650 75-plussers in onze gemeente, waarvoor de ruim 85 ouderenbezoekers actief zijn.

De ouderenbezoekers gaan op bezoek bij de hen toegewezen bezoekadressen in een frequentie die door de 80+er zelf op prijs wordt gesteld. In elk geval besteedt de ouderenbezoeker aandacht aan verjaardagen en jubilea van haar/zijn 80+er. Ook geeft hij/zij aandacht bij hoogtepunten en verdrietige of moeilijke omstandigheden.

Het ouderenbezoekwerk in onze gemeente is geconcentreerd in 2 ouderenbezoekteams: het ouderenbezoekteam Oost en het ouderenbezoekteam West. Elke eerste woensdagmorgen van de maand komen de ouderenbezoekteams bijeen. Ouderenbezoekteam Oost in De Ark en ouderenbezoekteam West in Open Hof. Regelmatig vinden de maandelijkse bijeenkomsten gezamenlijk plaats. De bijeenkomsten worden vermeld in het kerkblad, evenals giften die ouderenbezoekers tijdens hun bezoek ontvangen.

De teamleiders – voor Oost is dat Geesje de Regt en voor West Aad Kruithof – leiden de maandelijkse bijeenkomsten. De bijeenkomsten kenmerken zich door een informele sfeer. De onderlinge contacten zijn belangrijk, informatie en bijzonderheden worden vermeld. Een belangrijk onderdeel van de bijeenkomsten is het verzenden van kaarten aan gemeenteleden, waarvan het belangrijk wordt gevonden hen een kaart te sturen, hetzij ter bemoediging, hetzij ter gelegenheid van een heugelijk feit of andere omstandigheid. In de maandelijkse bijeenkomsten wordt daarbij stil gestaan.  

Naast de 2 ouderenbezoekteams is er een coördinatieteam ouderenbezoekwerk. In dit team hebben de beide teamleiders – Geesje de Regt en Aad Kruithof - zitting. Voorzitter is Aad Kruithof. Hij vertegenwoordigt als ouderling het ouderenbezoekwerk in de kerkenraad. Het secretariaat wordt gevoerd door Henny Bos. Verder maken Gert den Boef als pastoraal werker en 2 diakenen deel uit van het coördinatieteam: Kees van Lith en Nico Geurts. Het coördinatieteam komt eveneens maandelijks bijeen en heeft als taak het afstemmen van activiteiten en werkzaamheden, het bedenken en plannen van nieuwe activiteiten etc. 

Tenslotte kent de organisatie van ons ouderenbezoekwerk een contactfunctionaris in de persoon van Marleen Hessels. De contactfunctionaris is verantwoordelijk voor de indeling van alle 80+ers. Zij maakt voor iedere bezoeker een overzicht van hun bezoekadressen met de daarbij van belang zijnde gegevens. Mutaties en bijzonderheden geeft zij aan hen door. De beide teamleiders en het pastoresteam krijgen van haar een totaaloverzicht.

De ouderenbezoekteams hopen dit mooie werk met volle inzet en inspiratie te kunnen blijven doen. Gods  zegen is daarbij onontbeerlijk. Graag staan wij open voor suggesties.

Mocht het werk als ouderenbezoeker/ster u aanspreken. U bent van harte welkom in ons team!

U doet het werk niet alleen. Via ouderenpastoraat@pgdronten.nl  kunt u altijd bij ons terecht voor vragen. Heeft u liever persoonlijk contact dan kunt u bellen met Geesje de Regt, 0321 - 314861 of Aad Kruithof,
06-541 035 18. Wij staan u graag te woord.

 

PGDronten Ouderenwerk - Michaël Terlouw Fotografie-0192.jpg