Diaconie

 
 

Diaconie: helpen waar geen helper is, zowel financieel als sociaal ondersteunend.

De diaconie ondersteunt mensen die (tijdelijk) in de knel zitten, zowel plaatselijk als wereldwijd.

We bieden niet alleen financiële hulp maar kunnen ook de schakel naar de juiste professionele hulp zijn als dat nodig is. Er zijn goede contacten met de gemeente Dronten en de overige instanties.

Wat is diaconie:

Diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia. Het betekent dienst, dienen. Vanaf het allereerste begin heeft de kerk dit als een van haar belangrijkste taken gezien. Door dienstbaar te zijn aan mensen en aan de samenleving, dichtbij en ver weg, geven wij als kerk concreet gestalte aan de Bijbelse boodschap. Het is Gods bedoeling dat de wereld en ieder mens tot zijn recht komt. Wij als diaconie geven daar in alle bescheidenheid handen en voeten aan.

Contact

Secretaris: Nel Boeve
M: diaconie@pgdronten.nl
Bankrekening:
NL 68 RABO 0348 1028 28


 

Werkwijze

De diaconie ondersteunt mensen die (tijdelijk) in de knel zitten, zowel plaatselijk als wereldwijd.

Bij de diaconie gaat het vooral om solidair zijn, voor elkaar instaan, proberen in te voelen wat de medemens is overkomen en waar zij/hij mee zit en vervolgens naast diegene gaan staan.

We bieden niet alleen financiële hulp maar kunnen ook de schakel naar de juiste professionele hulp zijn als dat nodig is. Er zijn goede contacten met de gemeente Dronten en de overige instanties.