Welkom bij de Protestantse Gemeente Dronten

DIRECT MEELUISTEREN MET DE ARK        /       DIRECT MEELUISTEREN MET OPEN HOF


Kerkdiensten: Elke zondagochtend om 9:30 / 10:00 uur (zomertijd / wintertijd), en zondagavond om 19:00 uur. Kijk HIER voor meest actuele details over de tijd, plaats en inhoud van de diensten.

Kerkdienst gemist.

Visie van onze gemeente.

‘Gods liefde is onvoorwaardelijk. Daarom benaderen wij mensen vanuit bewogenheid, maar zonder dwang. Wij stellen geen eisen aan mensen die zich aansluiten bij onze gemeente, maar nodigen ieder uit actief mee te doen in de gemeente, omdat dat helpt dicht bij Gods liefde te leven. Daarbij gaan we uit van ieders gave. Niet wat moet, maar wat ieder kan, is van belang. Open, bezield en ongedwongen, zo staan wij in het geloof’.

Nederland helpt Sulawesi

Het eiland Sulawesi is afgelopen week getroffen door aardbevingen en een tsunami. Het rampgebied lijkt groter te zijn dan eerst werd gedacht. Wegen zijn afgesloten en stroomverzieningen zijn beschadigd. Het aantal slachtoffers dat werd getroffen blijft stijgen.
Lokale christelijke hulporganisatie zijn met de steun van Kerk in Actie bezig met het verlenen van de eerste noodhulp. Er is behoefte aan drinkwater, schuilplaatsen en medische hulp.