Welkom bij de Protestantse Gemeente Dronten

 

DIRECT MEELUISTEREN MET DE ARK        /       DIRECT MEELUISTEREN MET OPEN HOF


Kerkdiensten: Elke zondagochtend om 9:30 / 10:00 uur (zomertijd / wintertijd), en zondagavond om 19:00 uur. Kijk HIER voor meest actuele details over de tijd, plaats en inhoud van de diensten.

Kerkdienst gemist.

Visie van onze gemeente.

‘Gods liefde is onvoorwaardelijk. Daarom benaderen wij mensen vanuit bewogenheid, maar zonder dwang. Wij stellen geen eisen aan mensen die zich aansluiten bij onze gemeente, maar nodigen ieder uit actief mee te doen in de gemeente, omdat dat helpt dicht bij Gods liefde te leven. Daarbij gaan we uit van ieders gave. Niet wat moet, maar wat ieder kan, is van belang. Open, bezield en ongedwongen, zo staan wij in het geloof’.

Nieuwsbericht over toekomst Open Hof en De Ark

Kerkcentrum De Ark
 
De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Dronten heeft op 13 juni 2019 besloten om haar zondagse en andere kerkelijke activiteiten te concentreren in De Ark.
Vanwege de nodige aanpassingen aan het gebouw zal dit vanaf september 2021 ingaan. De Protestantse Gemeente Dronten gebruikt op dit moment voor haar activiteiten twee
kerkgebouwen: Open Hof en De Ark.
De afgelopen jaren heeft de kerkenraad intensief nagedacht over de toekomst van beide gebouwen De vragen ‘Wat hebben we als plaatselijke Protestantse Gemeente de

Beroep is aangenomen! & Terugblik gemeenteavond 10 april j.l.

De kerkenraad is zeer verheugd en dankbaar u en jullie te kunnen meedelen dat ds. Karolien Zwerver uit Raalte het beroep heeft aanvaard dat door ons als Protestantse Gemeente Dronten op haar is uitgebracht. Ds. Zwerver en haar gezin zullen in de komende zomer naar Dronten verhuizen. Het is de verwachting dat de bevestiging begin september zal plaatsvinden.

Groene Kerk

De Protestantse Gemeente te Dronten heeft zich aangesloten bij de Groene Kerken actie, hiermee willen Kerkinactie en Tear stimuleren dat kerken duurzamer en groener worden en dat die kerken – van beginner tot duurzame
expert – elkaar kunnen vinden en inspireren.
De actie richt zich op alle kerk- en geloofsgemeenschappen die actief aan de slag willen gaan met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap. De actie is geen keurmerk, maar een verbinding om elk jaar een stap te zetten om groener te worden. Hierbij worden verschillende invalshoeken gekozen: geloof en inspiratie, schepping en natuur, energie en klimaat, bewust inkopen doen en verantwoord omgaan met geld.

Kijk HIER voor meer informatie.

Lied van de Maand

Juni 2019

Het lied van de maand juni is lied 303.

Zonne en maan
Zonne en maan, water en wind,

de bloem en het kind schiep onze God.

Hemel en aard' heeft hij gemaakt.

Schepper, wij willen U dankern.

Schepper, wij danken U.

Schepper, wij prijzen U.

Schepper, wij zingen uw heilige naam.