Welkom bij de Protestantse Gemeente Dronten

DIRECT MEELUISTEREN MET DE ARK        /       DIRECT MEELUISTEREN MET OPEN HOF


Kerkdiensten: Elke zondagochtend om 10:00 uur, en zondagavond om 19:00 uur. Kijk HIER voor details over de plaats en inhoud van de dienst.

Kerkdienst gemist.

Visie van onze gemeente.

‘Gods liefde is onvoorwaardelijk. Daarom benaderen wij mensen vanuit bewogenheid, maar zonder dwang. Wij stellen geen eisen aan mensen die zich aansluiten bij onze gemeente, maar nodigen ieder uit actief mee te doen in de gemeente, omdat dat helpt dicht bij Gods liefde te leven. Daarbij gaan we uit van ieders gave. Niet wat moet, maar wat ieder kan, is van belang. Open, bezield en ongedwongen, zo staan wij in het geloof’.

Week van Gebed 2018

Van 21-28 januari vindt de Week van Gebed plaats. De gebedsweek staat in het teken van vrijheid van slavernij. Het thema haakt aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het bijbelboek Exodus. Christenen in Nederland komen in de Week van Gebed rondom dit thema samen om te bidden voor elkaar, voor de stad, het land en de wereld. Ook in Dronten zijn er gebedsbijeenkomsten die dit jaar voor de 15e keer wordt gehouden. Ieder die mee wil bidden is hartelijk welkom.

 

Vacature Inspirerende Jeugdwerker PG Dronten

Jongeren staan midden in een wereld die aan God steeds minder boodschap heeft. Tegelijkertijd valt er een honger en openheid naar echtheid, waarheid en duidelijkheid te bespeuren. Waar sta je zelf? Wat geloof je zelf? Christen-zijn en dat geldt ook voor onze jongeren, vereist een stevige basis en uitgangspunt voor een open gesprek met en actieve deelname áán de cultuur waarin we leven. Het is vanzelfsprekend dat daarbij, met alle fijngevoeligheid, God ter sprake wordt gebracht. De gemeente wil samen met jongeren op zoek gaan naar antwoorden op (levens)vragen. Vanuit deze visie zoeken we een jeugdwerker om ons toe te rusten.

Werkzaamheden:

  • het inspireren/toerusten van jeugdleiders en vrijwilligers binnen het jeugdwerk
  • aan bestaand jeugdwerk deelnemen, dit verstevigen en verbinden
  • contact met jongeren en hun ouders
  • proactief participeren in de gemeente en in contacten met andere kerken
  • versterken van interkerkelijk jeugdwerk
  • jongeren pastoraal kunnen ondersteunen
  • zichtbaar aanwezig zijn in de gemeente bijv. door spreken in jeugddiensten
  • nauwe samenwerking met alle jeugdmedewerkers, jeugdouderlingen, -diaken en met het pastoresteam