Welkom bij de Protestantse Gemeente Dronten

DIRECT MEELUISTEREN MET DE ARK        /       DIRECT MEELUISTEREN MET OPEN HOF


Kerkdiensten: Elke zondagochtend om 9:30 / 10:00 uur (zomertijd / wintertijd), en zondagavond om 19:00 uur. Kijk HIER voor meest actuele details over de tijd, plaats en inhoud van de diensten.

Kerkdienst gemist.

Visie van onze gemeente.

‘Gods liefde is onvoorwaardelijk. Daarom benaderen wij mensen vanuit bewogenheid, maar zonder dwang. Wij stellen geen eisen aan mensen die zich aansluiten bij onze gemeente, maar nodigen ieder uit actief mee te doen in de gemeente, omdat dat helpt dicht bij Gods liefde te leven. Daarbij gaan we uit van ieders gave. Niet wat moet, maar wat ieder kan, is van belang. Open, bezield en ongedwongen, zo staan wij in het geloof’.

Nieuw bankrekeningnummer

Onze rekeningnummers zijn ondergebracht bij Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG). SKG maakte gebruik van de systemen van Van Lanschot Bankiers voor het verzorgen van het betalingsverkeer.
Vanaf 1 november is dit niet meer mogelijk en gaat SKG gebruik maken van de systemen van de Rabobank. Hierdoor is ons rekeningnummer gewijzigd per 1 november 2018. 

Graag vragen we uw aandacht voor de volgende zaken: