Welkom bij de Protestantse Gemeente Dronten

 

DIRECT MEELUISTEREN MET DE ARK        /       DIRECT MEELUISTEREN MET OPEN HOF


Kerkdiensten: Elke zondagochtend om 9:30 / 10:00 uur (zomertijd / wintertijd), en zondagavond om 19:00 uur. Kijk HIER voor meest actuele details over de tijd, plaats en inhoud van de diensten.

Kerkdienst gemist.

Visie van onze gemeente.

‘Gods liefde is onvoorwaardelijk. Daarom benaderen wij mensen vanuit bewogenheid, maar zonder dwang. Wij stellen geen eisen aan mensen die zich aansluiten bij onze gemeente, maar nodigen ieder uit actief mee te doen in de gemeente, omdat dat helpt dicht bij Gods liefde te leven. Daarbij gaan we uit van ieders gave. Niet wat moet, maar wat ieder kan, is van belang. Open, bezield en ongedwongen, zo staan wij in het geloof’.

De tijd staat even stil bij Open Hof

Aan de toren van Open Hof aan De Zuid in Dronten zijn afgelopen woensdag 27 maart werkzaamheden uitgevoerd. De wijzers van alle 4 de klokken zijn verwijderd, omdat er gevaar was dat deze zouden kunnen vallen. Uit voorzorg heeft het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Dronten gemeend de wijzers te verwijderen. Er zal gekeken worden naar de kwaliteit van het mechanisme van de klok in de toren bij Open Hof. Verder komt er een onderzoek naar de staat van het beton in de toren.De toren van kerkcentrum Open Hof is een 30 meter hoge, vrijstaande  kerktoren. De toren heeft een vierkante grondvorm en is geheel gesloten, op een kleine opening voor de klok na. De gevels en de toren zijn van donkere Groninger steen.
Op woensdag 27 maart was er een hoogwerker zodat het onderhoud aan de wijzerplaat op 20 meter hoogte kon worden uitgevoerd. Tijdens de storm begin maart is een van de wijzers losgeraakt. Hierbij is het mechanische deel van de klok beschadigd en kwam de tijd stil te staan. Hierna is besloten om de wijzers voorlopig van de torenklok te verwijderen. Er was gevaar dat een van de wijzers naar beneden zou vallen.

 

 

 

 

Protestantse Gemeente te Dronten nu aangesloten bij de Groene Kerk

De Protestantse Gemeente te Dronten heeft zich aangesloten bij de Groene Kerken actie, hiermee willen Kerkinactie en Tear stimuleren dat kerken duurzamer en groener worden en dat die kerken – van beginner tot duurzame
expert – elkaar kunnen vinden en inspireren.
De actie richt zich op alle kerk- en geloofsgemeenschappen die actief aan de slag willen gaan met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap. De actie is geen keurmerk, maar een verbinding om elk jaar een stap te zetten om groener te worden. Hierbij worden verschillende invalshoeken gekozen: geloof en inspiratie, schepping en natuur, energie en klimaat, bewust inkopen doen en verantwoord omgaan met geld.

Kijk HIER voor meer informatie.

Lied van de Maand

April 2019

Het lied van de maand april is lied 543.

Gij zijt in glans verschenen is een lied van Gabriël Smit (1910-1981), oorspronkelijk geschreven op de melodie van 'Lob Gott getrost mit singen'. Later maakte Herman Strategier (1912-1988) er ook een melodie bij, die o.a. in Liedboek 2013, de Randstadbundel en Zingt Jubilate is gebruikt.