Back to All Events

20 oktober | 10:00 | De Ark | Ds. Thea de Ruijter | Heilig Avondmaal

  • de Ark 54 De Oost Dronten, FL, 8251 CV Netherlands (map)

Deze keer een zittende viering in De Ark.

Vandaag is het Michazondag en ik sluit aan bij het jaarthema De Regenboog: hoop voor mens én dier. Ieder jaar sluiten allerlei kerken zich aan bij Michazondag. Dit is een initiatief vanuit het Micha-netwerk, een beweging van kerken om GERECHTIGHEID (opnieuw) een centrale plek in ons geloof te geven. Dit netwerk is geïnspireerd op de woorden van de profeet Micha: ‘Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God’ (Micha 6:8). Bij gerechtigheid kun je zowel denken aan sociale gerechtigheid als ecologische gerechtigheid. Het thema van de Micha zondag kiest het ene jaar een sociale focus 8 Dronten en het andere jaar een ecologische focus. Dit jaar staan de dieren centraal, vanuit het verhaal van Noach. Het is op een bepaalde manier een ongemakkelijk thema, omdat een gesprek over dit onderwerp regelmatig verzandt in polariserende onderwerpen zoals vlees eten, bio-industrie en dierenrechten. In deze dienst wil ik een andere insteek kiezen bij het thema: we zullen onderzoeken hoe God naar dieren kijkt, vanuit twee lezingen uit de bijbel. We lezen het verbond dat Hij verwoordt na de zondvloed, en woorden die Hij spreekt in het boek Job. Het is een perspectief dat je niet zomaar bevat, maar wat je allereerst verwonderd op je in kunt laten werken.