Back to All Events

13 oktober | 19:00 | Ludgerus Parochie | Taizé viering

  • Ludgesrus Paroche Ludgesrusplein 2 Dronten, FL, 8251 GA Netherlands (map)

De lezing in deze viering is uit Psalm 111 en Lucas 17: 11-19, op het eerste gezicht een ‘gewoon’ genezingsverhaal. Maar na enige malen lezen ontdekken we toch een verrassing; het gaat hier niet slechts om één wonder, nee, het zijn drie wonderen. Natuurlijk is er in de eerste plaats het grote wonder dat 10 mannen genezen worden. Maar het 2e wonder is toch dat er één knielde voor Jezus om hem te bedanken. Zelfs Jezus is verrast als hij zegt: “En je bent niet eens een Jood!” En tenslotte is er dan hetwonder dat Jezus deze man zijn zonden mag en kan vergeven. Voorafgaand aan de viering is er gelegenheid om een kaarsje aan te steken voor jezelf of voor een ander dichtbij of veraf. Daarnaast kan er voorbede gevraagd worden via een gebedsintentie, die bij binnenkomst in de kerk opgeschreven kan worden. U kunt ervoor kiezen om deze voorbede of gebedsintentie te laten uitspreken of deze alleen neer te leggen voor het oog van de Heer. De liederen, de lezingen, de stilte, het gebed in deze viering en de ontmoetingen na de viering kunnen momenten worden om over de eigen relatie met God na te denken en wellicht opnieuw te ontdekken.