Open Kerkzondag op 4 augustus in kerkcentrum De Ark

U wordt allen van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de Open Kerkzondag op 4 augustus in De Ark.

We beginnen om 9.30 uur met een kerkdienst o.l.v. ds. Thea de Ruijter.

Tijdens het koffiedrinken na de kerkdienst kunt u de foto’s bekijken van de vaardagtocht.
Daarna wordt een glaasje advocaat met slagroom en bowl geserveerd. Voor de bowl heb ik al wat aanbiedingen gekregen maar ik kan nog meer gebruiken. Dat geldt overigens ook voor iets lekkers bij de koffie en voor de soep. Wilt u een cake bakken of een pan soep maken voor de lunch dan kunt u dat ook aan mij doorgeven of zondagmorgen afgeven in de keuken van De Ark.

Na de lunch begint om 13.30 uur het middagprogramma. U kunt gaan wandelen of spelletjes doen in Het Voorschip. Voor de muziekliefhebbers heeft Siemone Middel een leuk programma in elkaar gezet over kerkmuziek. Zij gaat op een speelse wijze wat dieper in over het ontstaan en de keuze van bepaalde liederen in het nieuwe Liedboek. Uiteraard zullen we dan die liederen ook zingen.

De ‘verdieping in Kerkmuziek’ begint om 14.00 uur en duurt ongeveer drie kwartier. Daarna kunt u napraten onder het genot van een kopje thee in het Voorschip. De middagdienst begint om 16.00 uur en heeft het karakter van een zangdienst. Medewerking verleent het mannenensemble o.l.v. Ada Wiegers.

Om 17.30 uur sluiten we de dag af met een gezamenlijke warme maaltijd, waarvoor wij u van harte uitnodigen. U hoeft zich hiervoor niet op te geven. U mag uiteraard heel de dag blijven maar ook een deel of alleen een activiteit is mogelijk. Met elkaar hopen we in ieder geval op een mooie dag met veel ontmoetingen.

Mede namens Renny Post van commissie ‘Open Kerkzondag’ een hartelijke groet, Gert den Boef

Michael TerlouwDe Ark