Welkom bij de Protestantse Gemeente Dronten

 

DIRECT MEELUISTEREN MET DE ARK        /       DIRECT MEELUISTEREN MET OPEN HOF


Kerkdiensten: Elke zondagochtend om 9:30 / 10:00 uur (zomertijd / wintertijd), en zondagavond om 19:00 uur. Kijk HIER voor meest actuele details over de tijd, plaats en inhoud van de diensten.

Kerkdienst gemist.

Visie van onze gemeente.

‘Gods liefde is onvoorwaardelijk. Daarom benaderen wij mensen vanuit bewogenheid, maar zonder dwang. Wij stellen geen eisen aan mensen die zich aansluiten bij onze gemeente, maar nodigen ieder uit actief mee te doen in de gemeente, omdat dat helpt dicht bij Gods liefde te leven. Daarbij gaan we uit van ieders gave. Niet wat moet, maar wat ieder kan, is van belang. Open, bezield en ongedwongen, zo staan wij in het geloof’.

Kernwaarden. Onze identiteit als individu en als gemeente ligt in Christus. Kuriake (=kerk) is ‘datgene wat van de Heer is’.  Toch laat die identiteit zich niet in een paar oneliners vangen. ‘Het christelijke geloof moet niet (alleen) nagepraat, maar vooral ook nagedacht worden’, zei, geloof ik, H.J. Bavinck. Onze identiteit is te vinden in het spanningsveld van het Grote Gebod: God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf. Het gaat er om dat we in alles de gezindheid van Christus mogen uitdragen en leven als ‘leesbare brieven’ van Hem. Kernwaarden van het evangelie moet je vooral doen.

Geloven is de weg. Het is een weg die je samen gaat. Het is blijven en gaan. Het is verbonden zijn (in Christus zijn) maar het is ook dynamiek van de geloofsweg die je gaat. Kortom, het is Wijnstok en Weg. Die weg is geen doel op zich, maar een proces in de navolging van Christus. Van te voren weet je niet precies waar je zult uitkomen, maar je gaat in vertrouwen en daar klopt het hart van het geloof.

Koninkrijk. Het gaat in de kerk om veel meer dan de kerk. Het gaat om het koninkrijk (de invloedsfeer van God in deze wereld), dat zich een weg baant en gestalte mag krijgen in ons leven en in de samenleving. We mogen ons derhalve niet opsluiten in ‘onze kerk’. De kerk is er voor de wereld, maar dat ze kan alleen zijn als ze tegelijk ook een veilig en stimulerend (t)huis biedt voor haar leden. We zullen moeten aansluiten bij het goede in de samenleving, ons daaraan te verbinden en zijn waar de mensen zijn. Daar present zijn waar iets ‘gebeurt’, waar het ‘ritselt’ door de Geest. Het gaat ons niet zozeer om een veelheid van activiteiten, -hoewel ze er mogen zijn in alle verscheidenheid- maar vooral om hechte relaties en verbondenheid.