Team Wijkcontacten

Elkaar ontmoeten is een wezenlijk onderdeel van het gemeente zijn. We doen dat op vele manieren en één daarvan is via Wijk-/Gemeentecontacten. Elk jaar wordt aan de hand van een jaarthema een aantal avonden en middagen aangeboden, waar in kleine (huiskamer) kring dit onderwerp wordt besproken, met gebruik van verschillende werkvormen.

De ontmoetingen zijn eenmalig, kleinschalig en hebben een open karakter. We willen daarmee een platform bieden voor iedereen binnen de gemeente, maar ook zeker fungeren als opstapje voor wie de andere ontmoetingsvormen nog een stap te ver is.
Daarnaast is het ons doel om via deze avonden op een informele manier elkaar (beter) te leren kennen en daardoor de anonimiteit van de grote gemeente te doorbreken.

We zien u/jou graag op één van de ontmoetingen.

Jacobus Hemrica, 06-55822124, j.hemrica@hccnet.nl