Team Pastoraat

Pastorale zorg rond ziekte, overlijden, levensproblemen

Pastorale zorg hoort tot de belangrijkste onderdelen van de kerkelijke gemeente. De kern ervan is dat we als gemeenteleden bij elkaar betrokken willen zijn, met elkaar meeleven. Dat gaat iedereen aan. Maar daarnaast is er ook de meer specifieke pastorale zorg door predikanten, pastorale werkers en vrijwilligers. Vooral op scharniermomenten in het leven; bijvoorbeeld bij ziekte, verlies, relatieproblemen, verlies van werk. Dan kan pastoraat een wat intensievere vorm hebben: wat vaker gesprekken door een tijdsperiode heen, luisterend, ondersteunend. Soms ook door, voor of met iemand te bidden.
Nu de oude wijkteams zijn opgeheven, is er een team gevormd dat we ‘team pastoraat’ noemen. Het team bestaat uit de predikanten, de pastoraal werkers en een groep ouderlingen en andere vrijwilligers. Allemaal personen die zich ertoe aangetrokken voelen om mee te leven met anderen en een luisterend oor te bieden. Zij hebben allen de belofte van geheimhouding afgelegd.

Doorgeven en signaleren

Het pastorale team is afhankelijk van informatie, tips en signalering binnen de gemeente. Is er bijvoorbeeld bij uzelf sprake van ziekte of andere omstandigheden waarbij u graag pastoraal contact wilt, geef het alstublieft door. U kunt het ook doorgeven wanneer er in uw omgeving of kennissenkring mensen zijn die extra pastorale aandacht kunnen gebruiken.
U kunt dat doen bij ouderling Remco van Kleij, coördinator van het team pastoraat. Hij zorgt dat een van de leden van het pastorale team contact opneemt. Daarnaast kunt u natuurlijk ook zoals altijd rechtstreeks een van de pastores inlichten of om bezoek vragen.
Dit geldt niet alleen bij probleemsituaties, maar ook als u bijvoorbeeld nader wilt kennismaken of bijvoorbeeld graag over geloofsvragen wilt praten. Let op: predikanten en pastoraal werkers hebben ieder een ‘eigen wijk’, zie daarvoor de pastorale wijkverdeling bij het pastoresteam.

Remco van Kleij
intensiefpastoraat@pgdronten.nl