Team Ouderenpastoraat

 

TEAM OUDERENPASTORAAT

Het ouderenbezoekwerk in onze gemeente is geconcentreerd in 2 ouderenbezoekteams: het ouderenbezoekteam Oost en het ouderenbezoekteam West, in totaal zo’n 85 bezoek(st)ers.

 

Iedere bezoeker heeft aantal bezoekadressen onder haar/zijn hoede. Vanaf de leeftijd van 75 jaar krijgt iedere oudere bezoek. Momenteel hebben wij ruim 650 75-plussers in onze gemeente, waarvoor deze 85 ouderenbezoekers actief zijn. De ouderenbezoekers gaan op bezoek bij de hen toegewezen bezoekadressen in een frequentie die door de 75+er zelf op prijs wordt gesteld. In elk geval besteedt de ouderenbezoeker aandacht aan verjaardagen en jubilea van haar/zijn 75+er. Ook  geeft hij/zij aandacht bij hoogtepunten en verdrietige of moeilijke omstandigheden. Ook bezorgt de ouderenbezoeker bij haar/zijn bezoekadressen uitnodigingen voor bijzondere activiteiten zoals de Kerst- en Paasmiddagen , de bootreis en Open Kerkzondag die jaarlijks georganiseerd worden.

 

Elke eerste woensdagmorgen van de maand komen de ouderenbezoekteams bijeen. Ouderenbezoekteam Oost in De Ark en ouderenbezoekteam West in Open Hof. Regelmatig vinden de maandelijkse bijeenkomsten gezamenlijk plaats. De bijeenkomsten worden vermeld in het kerkblad, evenals giften die ouderenbezoekers tijdens hun bezoek ontvangen.

 

De teamleiders – voor Oost is dat Geesje de Regt en voor West Evert Jan Morren – leiden de maandelijkse bijeenkomsten. De bijeenkomsten kenmerken zich door een informele sfeer. De onderlinge contacten zijn belangrijk, informatie en bijzonderheden worden vermeld. Een belangrijk onderdeel van de bijeenkomsten is het verzenden van kaarten aan gemeenteleden, waarvan het belangrijk wordt gevonden hen een kaart te sturen, hetzij ter bemoediging, hetzij ter gelegenheid van een heugelijk feit of andere omstandigheid. In de maandelijkse bijeenkomsten wordt daarbij stil gestaan.  

 

Naast de 2 ouderenbezoekteams is er een coördinatieteam ouderenbezoekwerk. In dit team hebben de beide teamleiders – Geesje de Regt en Evert Jan Morren - zitting. Voorzitter is Evert Jan Morren. Hij vertegenwoordigt als ouderling het ouderenbezoekwerk in de kerkenraad. Het secretariaat wordt gevoerd door Henny Bos. Verder maken Gert den Boef als pastoraal werker en 2 diakenen deel uit van het coördinatieteam: Kees van Lith en Nico Geurts. Het coördinatieteam komt eveneens maandelijks bijeen en heeft als taak het afstemmen van activiteiten en werkzaamheden, het bedenken en plannen van nieuwe activiteiten etc.

 

Tenslotte kent de organisatie van ons ouderenbezoekwerk een contactfunctionaris in de persoon van Marleen Hessels. De contactfunctionaris is verantwoordelijk voor de indeling van alle 75+ers. Zij maakt voor iedere bezoeker een overzicht van hun bezoekadressen met de daarbij van belang zijnde gegevens. Mutaties en bijzonderheden geeft zij aan hen door. De beide teamleiders en het pastoresteam krijgen van haar een totaaloverzicht.

 

De ouderenbezoekteams hopen dit mooie werk met volle inzet en inspiratie te kunnen blijven doen. Gods  zegen is daarbij onontbeerlijk. Graag staan wij open voor suggesties.

 

Mocht het werk als ouderenbezoeker/ster u aanspreken. U bent van harte welkom in ons team!

U doet het werk niet alleen. Via ouderenpastoraat@pgdronten.nl  kunt u altijd bij ons terecht voor vragen. Heeft u liever persoonlijk contact dan kunt u bellen met Geesje de Regt, 0321 - 314861 of EvertJan Morren, 0321 - 313841. Wij staan u graag te woord.