Team Nieuwe gemeenteleden

Dit team richt zich op verschillende groepen nieuwe gemeenteleden:

  • Nieuw ingekomen gemeenteleden: zorgen dat nieuw ingekomen gemeenteleden zich welkom weten, zich thuis kunnen voelen, na een jaar een eigen plek in onze gemeente hebben.
  • Nieuw gemeentelid door geboorte: zorgen dat de nieuwe gemeente leden die door geboorte bij ons gaan horen, middels hun ouders welkom geheten worden, door middel van een kraambezoek en een attentie.
  • Mensen die zoeken naar zingeving, of de betekenis van God in hun leven, maar geen ingeschreven gemeentelid zijn, beschouwen als nieuwe (dat wil zeggen andere) gemeenteleden en hen willen laten zien wat ons drijft als geloofsgemeenschap (o.a. in de Kerst- en Paasdiensten).;
  • Welkomstbezoek brengen aan nieuw ingekomen gemeenteleden;
  • Kraambezoek brengen aan de ouders van nieuwe gemeenteleden door geboorte;
  • Uitnodigen voor en verzorgen van informatiebijeenkomst;
  • Kennismaken met nieuwe gemeenteleden onderling, bijv. tijdens de koffie na de kerkdienst. Ook andere vormen nodig omdat niet alle gemeenteleden in de kerkdiensten komen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met het mailadres van de taakgroep, nieuwegemeenteleden@pgdronten.nl