Team Jeugdwerk

Jongeren (gelovig of niet) hebben eigenlijk allemaal dezelfde (levens)vragen. Wie ben ik? Wat voor zin heeft dit leven? Waar vind ik een houvast? Waar mag ik op hopen? In die zin onderscheiden jongeren dus zich niet van elkaar.

Christenen zijn gewone mensen die zich ‘aangeraakt’ weten door God en in het leven van alledag Jezus willen volgen. In hem ontdekken we hoe God ons ziet en we ontlenen houvast, troost, vreugde, bevrijding en hoop. Vanuit dat perspectief weten we ons gekend als kinderen van God. De gemeente wil samen met jongeren op zoek gaan naar antwoorden op (levens)vragen. Wellicht ten overvloede: alle kerkelijke jongerenwerk is missionair; ook niet gelovige leeftijdsgenoten zijn van harte welkom.

Het christelijke geloof komt steeds meer in de marge van de samenleving terecht. Dat is spannend. Jongeren staan midden in een wereld die aan God steeds minder boodschap heeft. Tegelijkertijd valt er een honger en openheid naar echtheid, waarheid en duidelijkheid te bespeuren. Waar sta je zelf? Wat geloof je zelf? Christen-zijn en dat geldt ook voor onze jongeren, vereist een stevige basis en uitgangspunt voor een open gesprek met en actieve deelname áán de cultuur waarin we leven. Het is vanzelfsprekend dat daarbij, met alle fijngevoeligheid, God ter sprake wordt gebracht. Vanuit deze visie willen we onze jongeren toerusten.

 

Evert Jan Broekhuizen

Tel. 0636 424 064 of via MAIL