Taakgroep Gemeente Opbouw

Taakgroep Gemeenteopbouw (TGO)

Wat is gemeenteopbouw? Strikt genomen is dit alles wat helpt om de gemeente van de Heer bij haar roeping te houden: te groeien in de ontmoeting met God, met elkaar en met het oog op de wereld. Vanuit dat perspectief zijn eredienst, pastoraat en beleid allemaal belangrijke pijlers in de opbouw van de gemeente.

De specifieke opdracht van de TGO ligt vooral op het gebied van de toerusting. Met toerusting wordt bedoeld ‘in staat stellen’, dus de gemeente helpen te groeien in geloof, hoop en liefde. Anders  gezegd door  te prikkelen, te verbinden en te faciliteren. Als TGO daarin slaagt is haar bijdrage van wezenlijk belang voor het functioneren van de gemeente. De activiteiten daarvoor zijn divers zoals contactmiddagen, leerhuisavonden, open-kerkzondagen, meditatieavonden, boekjes veertigdagentijd. Essentieel is ook om te benoemen wat in gang is gezet en daarvoor waardering uit te spreken.  

Daarnaast is de laatste tijd TGO tevens een soort ‘denktank’ geworden waarin wordt nagedacht over de kerk van morgen. We kunnen het ons immers niet permitteren om de zaak op zijn beloop te laten en daarom denkt  TGO hardop na over de vraag: hoe ziet de kerk er uit in het jaar 2025?

Zij die zich weten aangesproken door dit profiel zijn van harte welkom om een vergadering van de TGO bij te wonen.

Meer informatie kan worden ingewonnen bij:

Renny Post:  tgo@pgdronten.nl