Pastorale zorg

In de Protestantse Gemeente Dronten werken predikanten en kerkelijk werkers samen in het pastoresteam. Werkzaamheden worden vooral verdeeld naar de verschillende mogelijkheden en gaven die er zijn. Hier stellen de pastores zichzelf voor, en vindt u ook de contactinformatie.

PASTORALE ZORG
Indien u behoefte hebt aan pastoraal contact of gesprek, kunt u altijd direct contact opnemen met één van de predikanten of pastoraal werkers of met de coördinator van het Team Pastoraat. Een team van ouderlingen en bezoekers is beschikbaar voor pastoraal bezoek rond ziekte, levensproblemen, overlijden.

Voor gemeenteleden boven de 75 jaar kunt u direct terecht bij het Team Ouderenpastoraat.