Lied van de Maand

Juni 2019

Het lied van de maand juni is lied 303.

Zonne en maan
Zonne en maan, water en wind,

de bloem en het kind schiep onze God.

Hemel en aard' heeft hij gemaakt.

Schepper, wij willen U dankern.

Schepper, wij danken U.

Schepper, wij prijzen U.

Schepper, wij zingen uw heilige naam.

 

Dit is een eenvoudig lied uit Zweden, waarvan de tekst geschreven werd door Britt G. Hallqvist. Naast kerkliederen schreef ze is vooral kinderboeken en vertaalde ze klassieke literatuur in het Zweeds.
De tekst heeft een trinitarische opbouw, maar blijft licht van toon. De eerste strofe is een lofzang tot God als de Schepper, de tweede strofe is gewijd aan Jezus, de derde strofe is tot de Geest gericht.
Het lied kent heel korte regels, waarbij de laatste drie regels als een soort refrein klinken, vanwege de in elke strofe terugkerende woorden: ‘wij danken U, / wij prijzen U, / wij zingen uw heilige naam’.
Even eenvoudig als de tekst is de melodie van Egil Hovland. Hij schreef een groot aantal composities voor kerkelijk gebruik. De melodie is vloeiend en voor kinderen goed mee te zingen. In Noorwegen wordt dit lied vaak als glorialied gezongen in diensten met kinderen.