Lied van de Maand

mei 2018

Lied 695 Heer, raak mij aan met uw adem

Vertaling: Sytse de Vries

Melodie: Ilkka Kuusisto

Heer, raak mij aan met uw adem,
reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen,
geef op uw waarheid zicht.

Een mooi mystiek lied over de Geest. Deze wordt verwoord in een lichamelijke ervaring: 'aanraken'. Het beeld van aangeraakt worden door Gods adem verwijst naar Genesis 2:7 en tegelijkertijd naar de schildering van Michelangelo in de Sixtijnse kapel, waar dit inblazen als aanraking wordt voorgesteld. In de tweede strofe hoort men een echo uit de Confessiones van Augustinus: ons hart is onrustig tot het rust vindt in u. De geest heelt en geneest. De geest vuurt aan (3), verbindt en verheldert (4) en doet ver zien en zegent (5). Enerzijds traditionele thema’s maar wel in onverwachte woorden.

Klik op deze link om de muziek te horen van "Kosketa minua Henki".

In juni is het lied van de maand Lied 879, Jubel, jubel, dochter Sion. Een prachtige ritmische Joods-Herbeeuws aandoende melodie. 
Het lied is geschreven naar aanleiding van de profetie van Sefanja 3 : 14-17.