Kerkenraad

Het mailadres van de kerkenraad is: scriba@pgdronten.nl

De Kleine Kerkenraad bestaat uit de volgende leden:

Rob Berbee ouderling scriba kerkenraad
Gert den Boef pastoraal werker
Matthijs Breel ouderling taakgroep eredienst en nieuwe gemeenteleden
Gerhard Heeringa predikant
Jacobus Hemrica ouderling pastoraat, wijkcontacten
Ton Kempenaar oudering Kerkrentmeester, voorzitter CvK
Remco van Kleij ouderling pastoraat
Lars Kramer ouderling Kerkrentmeester, penningmeester CvK
Aad Kruithof diaken, voorzitter diakonie
Elly Maarsingh-van der Laan pastoraal werker
Evert Jan Morren ouderling ouderenpastoraat
Margreet Riepman jeugdouderling
Thea de Ruijter predikant
Dick Smit ouderling voorzitter kerkenraad
Wim Terlouw predikant
Harry Vahl ouderling vice voorzitter kerkenraad
Michelle Vliegenthart ouderling scriba kerkenraad
   
De Grote Kerkenraad bestaat uit de leden van de Kleine Kerkenraad en de volgende personen:
Arie Arkenbout diaken
Ben Barkema diaken
Nel Boeve-Smeding diaken
Evert Jan Broekhuizen jeugdwerker
Wim Bronsvoort ouderling
Rijk Doeze Jager diaken
Jannie van der Eijk ouderling 
Nico Geurts diaken
Sharon Geurts diaken
Esther van Goolen-Brinkman diaken
Luc Griffioen diaken
Aart Hanekamp diaken
Kees Kijkuit ouderling
Saskia Kramer ouderling
Gerda Kruithof-van Gens ouderling
Kees van Lith diaken
Piet Mom ouderling
Freerk Mossel diaken
Renny Post-van der Wal ouderling
Evelien van Raalte ouderling
Johan Simmelink diaken
Kirsten van Valkenburg-Griffioen diaken
Jan Vermeer  ouderling
Christine Vis-van der Laan ouderling
Ada Wiegers-van Dijk diaken