Kerkenraad

Het mailadres van de kerkenraad is: scriba@pgdronten.nl

De Kleine Kerkenraad bestaat uit de volgende leden:

Gert den Boef pastoraal werker
Matthijs Breel ouderling taakgroep eredienst en nieuwe gemeenteleden
Aart van den Hoorn  diaken, voorzitter diaconie
Jacobus Hemrica ouderling pastoraat, wijkcontacten
Ton Kempenaar oudering Kerkrentmeester, voorzitter CvK
Lars Kramer ouderling Kerkrentmeester, secretaris CvK
Elly Maarsingh-van der Laan pastoraal werker
Evert Jan Morren ouderling ouderenpastoraat
Margreet Riepma jeugdouderling
Thea de Ruijter predikant
Wim Terlouw predikant
Harry Vahl ouderling, voorzitter kerkenraad
Michelle Vliegenthart ouderling, scriba kerkenraad
Jaap Werkman

ouderling pastoraat, pastoraal ondersteuner

De Grote Kerkenraad bestaat uit de leden van de Kleine Kerkenraad en de volgende personen:
Arie Arkenbout diaken
Nel Boeve-Smeding diaken
Evert Jan Broekhuizen jeugdwerker
Rijk Doeze Jager diaken
Jannie van der Eijk ouderling 
André van der Elst ouderling Gereformeerde Bond
Nico Geurts diaken
Gerda Kruithof-van Gens ouderling
Kees van Lith diaken
Gert Middelveld diaken
Richard Moens diaken penningmeester
Freerk Mossel diaken
Renny Post-van der Wal ouderling
Aldert Riepma diaken
Johan Simmelink diaken
Kirsten van Valkenburg-Griffioen diaken