Kerkenraad

Het mailadres van de kerkenraad is: scriba@pgdronten.nl

De Kleine Kerkenraad bestaat uit de volgende leden:

Rob Berbee ouderling scriba kerkenraad
Gert den Boef pastoraal werker
Matthijs Breel ouderling taakgroep eredienst en nieuwe gemeenteleden
Gerhard Heeringa pastor
Jacobus Hemrica ouderling pastoraat, wijkcontacten
Ton Kempenaar oudering Kerkrentmeester, voorzitter CvK
Remco van Kleij ouderling pastoraat
Lars Kramer ouderling Kerkrentmeester, penningmeester CvK
Aad Kruithof diaken, voorzitter diakonie
Elly Maarsingh-van der Laan pastoraal werker
Evert Jan Morren ouderling ouderenpastoraat
Margreet Riepman jeugdouderling
Thea de Ruijter pastor
Dick Smit ouderling voorzitter kerkenraad
Wim Terlouw pastor
Michelle Vliegenthart ouderling scriba kerkenraad