Kerkdiensten

In de eredienst klopt het hart van de gemeente. We vieren er Gods aanbod om ons te ontmoeten, Zijn woord voor ons leven te ontvangen. We antwoorden in lied en gebed en gaven. Ook de ontmoeting met elkaar is een wezenlijk onderdeel.

In de ochtenddiensten is altijd oppas aanwezig voor de kleinsten en de kinderen in de basisschoolleeftijd gaan tijdens een deel van de dienst naar de kindernevendienst. Er wordt gestreefd naar een verscheidenheid in vorm, sfeer en inhoud van de kerkdiensten.

Tot aan de vakantietijd en op enkele speciale zondagen is er elke zondagochtend een dienst in Open Hof en in De Ark. voor de actuele aanvangstijden kunt u het beste in de agenda kijken.
In de vakantietijd starten de ochtenddiensten om 9.30 uur in één van beide kerken; in de andere kerk is dan geen ochtenddienst.
Avonddiensten zijn afwisselend in beide gebouwen om 19.00 uur.
De meest actuele informatie over de diensten is te vinden in Het Nieuwe Kerkblad en in de agenda hier op de site.

Beamers
In de ochtenddiensten wordt de liturgie met de liederen op een beeldscherm geprojecteerd. 's Avonds gebeurt dat alleen bij lofprijsdiensten. Voor wie de projectie niet goed kunnen zien, zijn er groot gedrukte liturgieën beschikbaar. In diensten zonder beamer wordt gezongen uit het Liedboek.

Kerkdiensten beluisteren via internet
De kerkdiensten zijn ook rechtstreeks op de website te beluisteren (zie bovenaan de homepagina). De opnamen van diensten tot zo’n drie maanden terug zijn te beluisteren of te downloaden (onder geluidsopnamen en liturgieën). Ook worden wekelijks de liturgieën van de verschillende diensten vooraf in de agenda gepubliceerd. In de regel worden ook rouw- en trouwdiensten beschikbaar gesteld via de website.

LIED VAN DE MAAND 
maart 2018

Lied 618 Christus lag in dood teneer is een paaslied van Martin Luther (1483-1546). Het lied is vertaald door Jaap Zijlstra.

Op de websitevan Kerkwiki kunt u meer informatie vinden over dit lied en ook de melodie beluisteren.