Diaconie

De diaconie ondersteunt mensen die in de knel zitten of onder druk leven. Kortom: barmhartigheid en gerechtigheid. De diaconale opdracht begint bij de viering van het Heilig Avondmaal. Een typisch diaconale taak. Bij de diaconie gaat het vooral om solidair te zijn, voor elkaar instaan, proberen in te voelen wat de medemens is overkomen en waar zij/hij mee zit en vervolgens naast diegene gaan staan. Op die manier wordt nabijheid beleefd.

Juist in de huidige tijd, waarin de overheid taken weer teruggeeft aan de burgers en er tegelijk sprake is van een economische en financiële crisis, is solidariteit hard nodig. Steeds vaker hoor je van mensen die hun baan verliezen, failliet gaan of dreigen te gaan en daardoor nauwelijks nog kunnen rondkomen. En wat misschien nog wel ingrijpender is: geen perspectief meer zien.

Scriba: Nel Boeve, diaconie@pgdronten.nl

Het bankrekeningnummer van de diaconie is NL 68 RABO 0348 1028 28