Diaconie

Wat is diaconie:

Helpen waar geen helper is, zowel financieel als sociaal ondersteunend. Diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia. Het betekent dienst, dienen. Vanaf het allereerste begin heeft de kerk dit als een van haar belangrijkste taken gezien: het dienen van je naaste, van de mensen en van de wereld. Door dienstbaar te zijn aan mensen en aan de samenleving, dichtbij en ver weg, geven wij als kerk concreet gestalte aan de Bijbelse boodschap. Het is Gods bedoeling dat de wereld en ieder mens tot zijn recht komt. Wij als diaconie geven daar in alle bescheidenheid handen en voeten aan.

Wat doet de diaconie:

De diaconie ondersteunt mensen die (tijdelijk) in de knel zitten, zowel plaatselijk als wereldwijd.

Bij de diaconie gaat het vooral om solidair zijn, voor elkaar instaan, proberen in te voelen wat de medemens is overkomen en waar zij/hij mee zit en vervolgens naast diegene gaan staan.

We bieden niet alleen financiële hulp maar kunnen ook de schakel naar de juiste professionele hulp zijn als dat nodig is. Er zijn goede contacten met de gemeente Dronten en de overige instanties.

 

Scriba:  diaconie@pgdronten.nl

Het bankrekeningnummer van de diaconie is NL 68 RABO 0348 1028 28