Beroepingscommissie

Vacature predikant
Dronten is een jonge groeikern in Flevoland, de nieuwste provincie van Nederland. Dronten is, door haar
centrale ligging (mede)bekend van landelijk evenementen als Low Lands, New Wine en Opwekking. De
gemeente Dronten is ruim opgezet. Het is er goed wonen en er is ruimte om te werken en te recreëren.
Dronten is een kindvriendelijke gemeente.
De Protestantse Gemeente Dronten is een actieve, grote gemeente. We experimenteren met het
oratorium “ The Crucifixion”, Impulsdiensten en een interkerkelijke pop- up kerk. We staan open voor
nieuwe ideeën die we kunnen realiseren. Onze missie is: Vanuit onze persoonlijke relatie met God de
gemeente toerusten voor een dienende en getuigende aanwezigheid in de samenleving.
 
Het huidige pastoresteam bestaat uit twee predikanten en vier pastoraal werkers. Ter versterking van
het pastoresteam zijn wij op zoek naar:
een predikant v/m (0,8 ft)
 
U bent iemand die:
● graag in een team van collega’s werkt; in
ons team verdelen we de taken volgens karakter
en interesses c.q. gedrevenheid
● aansprekend en enthousiasmerend kan voorgaan in diensten voor jong & oud, kerkganger &
(be)zoeker; waarbij mensen zich persoonlijk aangesproken voelen
● een missionaire instelling heeft, ‘out of the box’ kan denken, lef en energie heeft om te
experimenteren, ook interkerkelijk
● een breed muzikaal spectrum kent en ons daarin meeneemt; ook in moderne muziekvormen
● een warm pastoraal hart heeft en een verbindende persoon is. Van daaruit in contact komt met
jongeren en jongvolwassenen, zowel binnen als buiten de kerk
● een creatieve predikant, met oog voor de benodigde vernieuwing
● In Dronten wil wonen.
Wij zijn
● een levende, pluriforme gemeente, waar veel gebeurt en die kansen biedt
● een pastoresteam van vijf leden, die werken vanuit verschillende kwaliteiten en vanuit hun
persoonlijk geloof
● een groot aantal enthousiaste vrijwilligers, die invulling geven aan de vele activiteiten
● een leefomgeving waar rust, ruimte, natuur en een breed voorzieningenpakket aanwezig zijn
We bieden
● een diversiteit aan erediensten, waarbij kinderen, jongeren en ouderen actief betrokken worden
● in overleg met het college van rentmeesters kan er eventueel naar passende woonruimte, in
Dronten, gezocht worden
Heeft u vragen,
neem dan contact op met de voorzitter beroepingscommissie, Gauke Zijlstra tel. (06) 21 89 39 06 ,
of per mail: gkzijlstra@solcon.nl.
Op verzoek sturen wij u graag een informatiepakket toe. Mail uw aanvraag naar de secretaris van de
beroepingscommissie, Dirk-Minne Vis, beroepingscommissie@pgdronten.nl. Uw reactie en CV kunt u tot
uiterlijk 19 januari 2019 mailen naar beroepingscommissie@pgdronten.nl